Asiakaspalvelu Yrityspalvelut Kaleva Oy
Kaleva mediana

Mainostajan vahva monimedia.

Kalevan medioilla tavoitat 322 000 lukijaa / kävijää.

.

Kalevan medioilla tavoitat

87 % Oulun seudun kuluttajista viikossa.

Kalevan medioilla tavoitat

kuluttajat kaikissa kohderyhmissä.

Kalevan tutkimuspalvelut

Kaleva seuraa ja tutkii median käyttöä ja kulutuskäyttäytymistä. Sinulla on aina käytössä viimeisimmät tutkimustulokset ja ajantasainen tieto Kalevan medioiden lukija- ja kävijämääristä sekä lukijaprofiileista. Suurin osa tutkimuksista on printtimedia-alan yhdessä toteuttamia ja tilaamia tutkimuskokonaisuuksia, jotka toteutetaan säännöllisesti. Osa on Kalevan omia tai kolmannen osapuolen toteuttamia tutkimuksia.

Lisäksi käytössäsi on Kaleva Paneeli tutkimustyökalu, jolla voit mitata lehti- ja verkkomainonnan huomioarvoa ja toimivuutta. Lue lisää.


KMT

MIKÄ ON KMT?

Kansallinen Mediatutkimus (KMT) on printtimedia-alan yhdessä toteuttama tutkimuskokonaisuus, joka tuottaa luetun median mediamyynnin valuutan eli viralliset lukijamääärät vajaalle 200 lehdelle ja niiden digijulkaisuille.

Lukijamäärien lisäksi KMT:ssa selvitetään tarkemmin aikakaus- ja sanomalehtien lukemista sekä lukijakunnan rakennetta. Tietoa kerätään myös yleisestä median käytöstä, kuluttamisesta ja harrastuksista sekä kiinnostuksen kohteista. Tutkimuksen omistaa MediaAuditFinland ja tiedonkeruun toteuttaa TNS Gallup Oy. KMT:ssa on kaksi pääosiota: KMT Lukija ja KMT Kuluttaja.


KMT LUKIJA

Puhelinhaastatteluita tehdään vuodessa yhteensä noin 24 000 kappaletta. Niissä kerätään valtakunnallisten ja alueellisten lehtien lukemistietoja sekä perustietoja vastaajista.

Päätuloksena tutkimuksesta saadaan printtimedian virallinen valuutta eli lukijaestimaatti, joka ilmaisee kuinka monta tuhatta lukijaa kunkin lehden keskimääräisellä numerolla on. Lisäksi tuotetaan lehtien kokonaistavoittavuus painetun lehden ja sen digitaalisten versioiden osalta.

KMT-lehtien lukijatiedot raportoidaan kaksi kertaa vuodessa, helmi- ja syyskuussa.


KMT KULUTTAJA

KMT Kuluttaja -tieto kerätään puhelinhaastatteluihin liittyvällä nettikyselyllä. Nettikyselyyn vastaa vuosittain noin 9 000 henkilöä. Kyselylomake on räätälöity kullekin vastaajalle puhelinhaastattelussa saatujen tietojen perusteella.

KMT Kuluttajassa selvitetään mm.

  • aikakaus- ja sanomalehtien lukukanavat
  • eri tiedotusvälineiden seuraaminen
  • netin käyttötarkoitukset
  • KMT-lehtien digitaalisten versioiden lukeminen
  • kiinnostuksen kohteet ja harrastukset
  • kuluttamiseen ja median käyttöön liittyviä väittämiä

Nettikyselyssä on lisäksi Aikakauslehtien Liiton ja Kärkimedian omia kysymyksiä, jotka raportoidaan näiden jäsenlehdille.

Haluatko tietoa Oulun alueen kuluttajien ostokäyttäytymisestä?


Alueellinen ostokäyttäytyminen

Alueellinen ostokäyttäytyminen -tutkimuksen tiedot kerätään valtakunnallisena Internetkyselynä markkina-alueen 15-74 -vuotiaiden äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuvan väestön keskuudessa keväisin ja syksyisin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää markkina-alueella asuvien mediakäyttöä ja kulutuskäyttäytymistä yli 10 eri toimialan osalta (keväällä ja syksyllä tutkitaan eri toimialat). Tutkimuksen toteuttajana on TNS Gallup Oy.

KEVÄT SYKSY
Tavaratalot ja kauppakeskukset    Naisten vaatteet 
Elintarvikkeet ja päivittäistavarat Miesten vaatteet
Huonekalut Kengät
Sisustaminen Lastenvaatteet
Rakentaminen ja remontointi Optiikka
Kodinkoneet, viihde-elektroniikka ja tietotekniikka   Matkapuhelimet ja matkapuhelinliittymät  
Autot Matkailu
Auton varaosat Lääkärikeskukset
Urheiluvaatteet ja -välineet Pankit
Terveys- ja luontaistuotteet Vakuutusyhtiöt
Oppilaitokset Kiinteistönvälitys


TNS Metrix

TNS Metrix on Suomen johtava internet-sivustojen yleisömittaus. TNS Gallup julkistaa joka viikko tarkistetut viikkoluvut suosituimmille suomalaisille verkkosivustoille. Liikenneluvuissa noudatetaan kansainvälisiä, levikintarkastusjärjestöjen vahvistamia kriteereitä sekä Suomessa IAB Finlandin laatimia suosituksia. Tämä varmistaa TNS Metrix -mittauksessa olevien palvelujen kävijälukujen vertailukelpoisuuden.

Kaleva.fi:n kävijämäärät


 

Ota yhteyttä

Tiina Koskela

Tiina Koskela
Markkinointipäällikkö
040 846 4500

Nina Alatalo

Nina Alatalo
Markkinointiassistentti
044 794 9758

Ota yhteyttä